T Rk Mitolojik Sistemi 1

Author: Fuzuli Bayat
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 605155405X
Size: 54.74 MB
Format: PDF, Mobi
View: 5389
Download Read Online
Kaosun veya ilkin başlangıcın simgesi olan dünya denizi, Karaçay-Balkar
mitolojik tasavvurlarında gök olarak algılanmıştır. Göğün yeri çevrelemesi, onun
deniz gibi tasavvur edilmesini sağlamıştır. Bu su tasarımına rağmen evrenin
yaratılması bilinen ördek mitinden ayrı bir şekilde gelişmiştir. Nitekim
KaraçayBalkarlara göre Teyri (Tanrı) kozmosu kendi vücudunun bir kısmından
yarattı.100 Demiurgun veya Karaçay-Balkarlarda olduğu gibi Tanrı'nın yarattığı
kozmos, armonikliği ve ...

Dede Korkut O Uznameleri

Author: Fuzuli Bayat
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 6051554351
Size: 66.33 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 1294
Download Read Online
KAOS-KOZMOS. KARŞILAŞMASI. İlkel mitolojik metinlerde, kaos, yapısı belli
olmayan, hisselere ayrılmamış, coğrafî koordinatları malûm olmayan âlemdir.
Hem de bu olumsuz karakteristik yönleri ile kaos düzenli mekânın başlangıç
maddesidir. Kozmostan farklı olarak sağsol, yukarı-aşağı, doğu-batı vs. mekân
tayinleri kaos için tatbik edilmez. Klasik anlamda kaos boşluk, açıklık, zulmettir.
Onun anlam çerçevesi a) Kozmosun doğulduğu ilkin kaynak b) Yeraltı dünyası ve
katı karanlık c) ...

Lk A Antik A Felsefesi Tarihi

Author: Emre Sarı
Publisher: noktaekitap
ISBN:
Size: 26.80 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5246
Download Read Online
Antik felsefenin başlangıç yeri olan ve bu nedenle İyonya felsefesi olarak da
adlandırılan evrede, felsefenin incelediği temel alan, "kozmos", daha dar
anlamında doğadır. Fakat bu dönemde kozmos ya da doğanın çeşitli yönlerden
araştırılarak bütünlüğe ulaşılmasından çok, söz konusu bütünlüğü açıklayacağı
sanılan tek bir neden üstünde durulduğu görülmektedir. Başka söyleyişle,
kozmos'un kendinde var olduğu kabul edilen düzen, uyum ve güzelliğin
bütünlüğü meydana getiren ...

Starguides Plus

Author: Andre Heck
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 0306486024
Size: 22.80 MB
Format: PDF, Docs
View: 1262
Download Read Online
... Slovak Central Observatory (SCO) Komárnanská 134 947 01 Hurbanovo
Telephone: (0)818–7602484 Telefax: (0)818–7602487 Electronic Mail:
suhôkemar,sk kozmos(Onetlab.sk (Kozmos) WWW: http://www.geomag.sk/ http://
www.ta:3.sk/kozmos/kozmos.html (Kozmos) Founded: 1871 Membership: 29
Activities: observing (Sun, variable stars, meteors, occultations) * education *
planetarium shows “lectures * public observing Periodicals: (6) “Kozmos”; Q “
Astronomical Yearbook”, ...

K Lt R Ve E Itim

Author: Bozkurt Güvenç
Publisher: Gundogan
ISBN: 9789755201016
Size: 33.60 MB
Format: PDF, Docs
View: 7021
Download Read Online
Eski Yunan düşüncesi, evreni ya da Kozmos'u zaman mekân sürekliliğinden
oluşan bu düzeni sayı ve ölçüyle, geometriyle anlamaya,- açıklamaya çalışmış.
Yıldız içindeki "G" harfı, yerölçümü anlamına gelen geo-metri ya da bütün geo-
lojilerin ve coğrafyaların, geo-politikalann aklı ve bilgisi olan Tanrı'yı simgelemiş.
Geometri, Kozmos'un düzenini, ölçüyü sayıya gelmeyen kargaşa veya karmaşa'
dan ayırmış. Böylece Kaos, kozmosun karşıtı olmuş. Oysa evrende, kozmos ta var
kaos ta.

Evre Ahlak Hadisler Ekseninde

Author: Huriye Martı
Publisher: Nesil Basım Yayın Gıda Ticaret ve Sanayi A.Ş
ISBN: 6051315888
Size: 33.89 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 454
Download Read Online
Eski Yunanlıların sloganı, aşılmaz biryetkinlik içinde gördükleridoğayı “olduğu
gibi bırakmak”tır. Aristoteles, değiştirmeyi yahutda aşmayı düşünmeksizin doğayı
ideal olarak almak gerektiği konusunda gerekçeler sıralarken, [23] Herakleitos'a
göre insan doğayla konuşabilirveonu duyabilir; yeter ki, gönülgözüyle görsünve
kulak versin!Doğa ne cansızbirtaşyığını, nedeamaç veakıldan yoksun bir varlıktır.
İnsan kozmosun ayetleriniyorumlayıp öğrenmeli ve hayatını doğaya, doğadaki
ilahî ...

Toplum Ve K Lt R

Author: Milay Köktürk
Publisher: Ötüken Neşriyat A.Ş.
ISBN: 605155629X
Size: 66.26 MB
Format: PDF
View: 3488
Download Read Online
Bu süreçte aslında zihnin kendisi kaostan kozmosa geçmiş olmaktadır. Mitoloji
insanlık kültürünün ilk dilidir. Bu yargıyla, bazı dilciler ve filozoflar tarafından var
olduğu öne sürülen insanlığın ilk dilini, yani Adem'in dilini (lingua adamica)
kastetmiyoruz. Burada, kültürün ilk defa dilde dile gelişinden söz ediyoruz. Bu ne
demektir? İnsan zihninin ilk sistemli ve kendinde temellenen kurgusu olarak
kültür, ilk kez bu sistematikliği içinde, mitoloji ile ses vermiş ve kalıcılaşmış
olmaktadır.

Hyadan N Aya Slam D Ncesi

Author: R. İhsan Eliaçık
Publisher: İnşa Yayınları
ISBN: 6059865046
Size: 15.99 MB
Format: PDF, Mobi
View: 2078
Download Read Online
Onlara göre kozmos veya çark-ı felek hep baËa dönen bir döngüye sahiptir. Bu
kavrayıË bütünün bir parçasını görmesi bakımından doru olabilir. Fakat bütünde
ileri doru cevher-i hereket söz konusudur. Yani tekerlein kendisi de
dönüËmektedir. DeiËerek, dönüËerek ilerleyen bir kozmos sözkonusudur. Bu
açıdan kozmosun akıËı sürekli ileriye dorudur. lbni Arabi'nin dedii gibi tecellide
tekrar yoktur, Molla Sadra'nın dedii gibi de evrende cevher-i hareket hüküm
sürmektedir. DeiËmeyen ...