Varl K

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 45.68 MB
Format: PDF, Docs
View: 2750
Download Read Online
MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi. 1) Nietzsche, Tan
Kızıllığı. Çev. Hüseyin Salihoğlu-Umit Özdağ, İmge Kitapevi, Ankara, 1997; s. 279
. 2) John Fowles, Ağaç ve Doğanın Doğası. Çev. Kemal Doğan, APA Yayınlan,
İstanbul, Aralık 1996; s. 77. 3) Edvvard O. Wilson, Doğanın Gizli Bahçesi. Çev.
Aslı Biçen, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplan, Ankara, Aralık 2000; s. 3. 4) Gilles
Deleuze, Kant'tn Eleştirel Felsefesi. Çev. Taylan Altuğ, Payel. Cesur Kişinin Son
Kanıtı.

Anakkale

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 77.85 MB
Format: PDF, Docs
View: 2606
Download Read Online
Edward O. Wilson "Doğanın Gizli Bahçesi" adlı kitabının önsözünde; "İnsan
davranışı sadece on bin yıllık kayıtlı tarihin değil, derin tarihin, insanlığı yaratan
genetik ve kültürel değişiklik toplamının ürünü olarak ortaya çıkıyor. Bence esas
bu derinlemesine bakış açısına ihtiyacımız var, sadece türümüzü daha iyi
anlamak için değil, geleceğimizi güvence altına alabilmek için." demektedir.
Aslında birer "ekoloji katili" olduğumuzun farkına varmadan, dünyadaki tek
egemen tür olduğumuzu ...

Bah Ede Felsefe

Author: Damon Young
Publisher: Can Yayınları
ISBN: 9750727525
Size: 58.43 MB
Format: PDF, Kindle
View: 5843
Download Read Online
Lyceum bahçesi filozofa, felsefe için kaynaklık ediyordu; numune topluyor, analiz
yapıyor, senteze ulaşıyor ve öğrendiklerini öğretiyordu, keşif gezisiyle
laboratuvar burada bir aradaydı. ... Lyceum gibi kutsal sayılan korulardan
başlayarak, her bahçe bu türden bir birleşmedir: doğanın bir parçası geri
kalanından ayrılır, etrafı çevrilir ve insanlar tarafından dönüştürülür ... Fakat hem
sanat hem de zanaatte, doğa ile insanın birleşimi ve her ikisinin de katkıları
genellikle gizli kalır. Sözgelimi ...

Bak Rk Y Ak L Hastanesi Nin Gizli Tarihi

Author: Betül Yalçıner
Publisher:
ISBN:
Size: 20.70 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1865
Download Read Online
Bu faaliyetin, E-5 karayolunu Ataköy'e bağlamak üzere hastane önündeki yolun
genişletilmesi amacıyla, Bakırköy Belediyesi tarafından gerçekleştirildiğini
öğrendim. Hastane duvan dokuz metre içeri çekilecek, açılacak geniş yol,
Gündüz Hastanesi'nin önünden Ataköy' e bağlanacaktı. Plansız yapılaşmanın
hızla arttığı, doğanın hızla yıkıldığı bir kentte, hastalann ve çalışanlann ortak
emeği ile kurulmuş bu değerli hastane bahçesi bir vaha niteliğindeydi ve geniş
alanı ile birçok kişinin ...

Our World Of The Arts

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 46.92 MB
Format: PDF, Kindle
View: 1695
Download Read Online
Doğa üstün gelir, salyangozlar vs devrilen film makinelerinin üzerini kaplar.
Zaten Greenaway'in ana fikri de bilimden, onun ölçüm ve kayıt araçlarından ne
kadar yardım aİsak bile doğanın gizemlerini tam olarak anlayamayacağımızdır.
Öldükten sonraki değişimlerini görmeyiz, merakla beklediğimiz bu süreci
izleyenleyiz. Bizim de seyirciler olarak, tüm voyeuristic hevesimiz kursağımızda
kalır. (Yoksa insanların tüm bu kayıt ısrarında ve inadında edepsizce bir dikiz
arzusu mu gizli?)

Ana Tanr Alar Kybele Ve A Da T Rk Resmindeki Izd Mleri

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 36.71 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1480
Download Read Online
S. II-III yy.larda Toprak Ana'ya edilen dualardır; “Kutsal Toprak Ana, Doğanın
Anası, ilk yaşamı başlatan ve her gün onu yenileyen, yaşamın özü Kybele,
sonsuz bağlılığı bahşeden sen; ve yaşamımızın sonunda sana sığınırız. Senin
bahşettiğin her şey yine senin rahmine geri döner” (Vermaseren 1997:87) diye
ifade edilen ... Gül bahçesi de Tanrıça'nın kutsal dünyası ya da gizli boyutunu
simgeler. Kybele inancında güller ve aslanlar birliktedirler. Kybele'nin aslanlar
tarafından çekilen ...

Kuantum Teorisi Felsefe Ve Tanr

Author: Doçent Dr. Caner Taslaman
Publisher: İstanbul Yayınevi
ISBN: 9758727079
Size: 13.89 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3502
Download Read Online
Bütün evren atomlardan, atomlar ise kendilerini oluşturan daha ufak parçacıklardan meydana gelmiştir.